Köpinformation:
Enligt svensk köplag får man inte ingå distansavtal om man inte har fyllt 18 år.
Du måste vara 18 år eller äldre för att beställa. Annars måste vi ha målsmans godkännande.


Priser:
Miss Custom förbehåller sig rätten för prisändringar då vi handlar i utländsk valuta.
Priserna är i svenska kronor och inkluderar MOMS.

Betalning:
För närvarande så kan vi endast erbjuda betalning via PayPal konto.

Transportskador:
Om du vid mottagandet av din order upptäcker att försändelsen är transportskadad måste du omedelbart
kontakta oss karin@misscustom.se.
Vid retur från kund till Miss Custom står kunden för eventuella skador som kan uppkomma vid transport.